قبل از امتحانات  چاپ
تاریخ : یکشنبه 20 دی‌ماه سال 1388

باسلام وخداقوتی به همه اونایی که امتحان دارند . 

چندتوصیه اگرعمل کنید موفق ترید انشاالله . 

۱ - شب امتحان کمی زودتر بخوابید 

۲ - شب امتحان عصر غذا بخورید . اگرقراراست شب غذابخوریدحتما غذای سبک بخورید 

۳ - صبح امتحان . صبحانه کامل بخورید (عسل . گردو . پسته وشیرعسل ویک چای کمرنگ) بخورید  

۴ - شروع امتحان بانام خدا وتوکل به خدا وسه نفس عمیق کشیده وآروم خارج کنید  

۵ - نام ونام خانوادگی را روی برگه امتحانی بنویسید 

برای موفقیت شماها دعا میکنیم  

پیروز وموفق باشید  

بعدازامتحانات میبینمتون