به خاطربسپاریم  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1388

به خاطربسپاریم : بهداشت روانی تکمیل کننده بهداشت عمومی فرداست وبایستی برای همه متقاضیان درجایی که هستند خدمات مناسب فراهم شود. 

اگرگفتند کشوری سالم داریم یعنی درآن کشور جوانهای سالمی داریم. 

موفق باشید.