تاکنون فکرکردید  چاپ
تاریخ : جمعه 25 فروردین‌ماه سال 1391

که چرا حدود صدسال پیش بیشترلاغربودند وبیمارنمی شدند 

چون آن زمان اسب سوارمی شدند - الاغ سوارمی شدند - خرسوارمی شدند - موبایل نداشتند - تجملات کم بود درنتیجه خانوما نق به جیگرشوهرانشون نمی زدند - همه دوره هم بودند ومشکلات همدیگرروحل می کردند - اما حالا دوره هم جمع می شوند و غیبت .تهمت . وایجاداسترسها و..................

قدیما سحرپامی شدند . اما حالا ۱۱ صبح به سختی ازرختخواب بیرون میاند .  

قدیما صبحانه می خوردند . ولی امروز صبحانه کاریست بسیاردشوار وبیشترنمی خورند . 

قدیما دروغ ۵ درصد میگفتند ولی امروز ۸۵ تا ۹۰ درصد  

قدیما بی حجاب خیلی بود وکسی نگاه نمی کرد . ولی امروز بی حجاب نداریم ولی ۸۰ درصد نگاه میکنند ودنبالشونند .  

قدیما به پدر ومادرشون خیلی احترام می گذاشتند ولی امروز احترام نمی گذارند .  

خیلی بحث وجودداره میترسم خسته بشید تااینجابسه 

دوباره میام