چهارشنبه سوزی پایان سال  چاپ
تاریخ : جمعه 21 اسفند‌ماه سال 1388

باسلام به تمام کودکان ونوجوانان وجوانان سراسرایران وجهان ...... 

 

چهارشنبه آخرسال را چهارشنبه سوری نام گذاری کردند ! اما تورم این مطالب بالا رفته وتبدیل شده به چهارشنبه سوزی ! 

 درمیان حوادث چهارشنبه سوری سوختگی شایع ترین حادثه است. اگرکودکان ونوجوانان وجوانان فقط یک بارگذرشان به بیمارستان های سوختگی بیفتد وازنزدیک درد ومشکلات افراد دچارسانحه سوختگی راببینند درتمام طول عمرشان هیچ گاه سراغ چنین شادی های خطرناکی نمی روند .به همین دلیل هم آگاهی ازخطرات وحوادث بیش روی آنها درچهارشنبه آخرسال می توانند نقش بسیار موثری درکاهش تبعات منفی این روز داشته باشد. دراین میان آشنایی باانواع سوختگی وچگونگی واکنش های منطقی درمواجهه بافرد دچارسوختگی را هم نبایدنادیده گرفت .  

آمارها نشان میدهد بعد از حوادث رانندگی سوختگی ها بالاترین آمار مرگ ومیر رابه خود اختصاص داده است . وهرساله تعدادزیادی از مردم براثر سوختگی جان خودراازدست داده ویا دچاره معلولیت دائم می شوند . 

امیدوارم روزچهارشنبه سالمی داشته باشیم  

برای سلامتیتون دعامیکنم ................