ناخن جویدن کودکان  چاپ
تاریخ : یکشنبه 3 مهر‌ماه سال 1390

۴۰ درصد کودکان ناخن می جوند 

ناخن جویدن شایع ترین عادت رفتاری درکودکان است . 

برسیها نشان میدهد ۴۰ درصد کودکان ۴ تا ۶ ساله به این عادت مبتلا هستند . 

برخورد پدر ومادر واطرافیان با این نوع عادت درکودک سبب کاهش اعتماد به نفس ودرنهایت بروزعوارض متعدد دربزرگسالی می شود